NONSTOP servis pre Rožňavu a okolie - mobil: 0915 139 703

Vymkli ste si dvere?                                                                             

 • otváranie zabuchnutých dverí a otváranie zamknutých dverí                             
 • záručný, pozáručný servis dverí

( Servis bezpečnostných dverí iných výrobcov neposkytujeme. )

Montáž:

Montáž bezpečnostných dverí SHERLOCK je špecifická a môže ju vykonáva len zaškolená osoba. Predajcovia spoločnosti SHERLOCK boli na takúto špecifickú montáž riadne zaškolení a spĺňajú požadované kritériá. Montáž môže zároveň vykonávať iba oprávnená firma, ktorá musí mať licenciu technickej služby. Znamená to napríklad, že celá firma bola preverovaná, zamestnanci takejto firmy sú bezúhonní, majú čistý odpis z registra trestov. Licenciu na prevádzkovanie technickej služby vydáva Krajské riaditeľstvo policajného zboru na základe previerky.

Bezpečnostné dvere SHERLOCK sa montujú do spevnenej oceľovej bezpečnostnej zárubne. Bezpečnostná zárubňa musí byť riadne kotvená a zabetónovaná, aby bezpečnostné dvere ako celok spĺňali požadovanú bezpečnostnú triedu. Bezpečnostné dvere musia mať doplnky ako kovanie, vložka atď. v rovnakej, alebo vyššej bezpečnostnej triede ako sú samotné dvere.


CERTIFIKÁTY:


Vlastnosti bezpečnostných dverí testované autorizovanými skúšobňami, garantované v certifikátoch:

Možnosť predloženia týchto certifikátov na predajni:

 • Certifikát zhody o odolnosti proti vlámaniu
 • Certifikát zhody o stavebných výrobkoch
 • Certifikát o nepriezvučnosti
 • Certifikát kvality
 • Certifikát zhody o požiarnej odolnosti


Prečo sú bezpečnostné dvere SHERLOCK  NAJPREDÁVANEJŠIE

 • najvýhodnejší pomer kvalita/cena (dvere na splátky aj s akciovou cenou)
 •  dvere, kovanie a vložka v 2.,3. a 4. bezpečnostnej triede odolnosti proti vlámaniu (testovaná autorizovanou      skúšobňou, garantovaná v certifikáte)
 •  oceľový rám, celokovová, dvojplášťová konštrukcia s vnútornými priečnymi a pozdĺžnymi oceľovými výstuhami
 • bezpečnostná certifikovaná zárubňa, zváraná, viacnásobne zosilnená, vyliata betónom
 • silikónové tesnenie dverí a zárubne proti hluku, pachom, protipožiarne tesnenie dverí
 • vysokoodolné povrchy v rôznych dizajnoch dreva
 • expresné dodanie do 5 - 10 pracovných dní na vybrané modely dverí
 • protihluková ochrana garantovaná v certifikáte 37, 39, 42 alebo 43 decibelov
 • protipožiarna ochrana garantovaná v certifikáte 30, 45 alebo 60 minút
 • profesionálna montáž dverí a zárubne presne na mieru dverného otvoru, dôkladná montáž zárubne kotvením          a        zaliatím    betónu
 • životnosť na celú generáciu , pri vybraných modeloch až 200 tisíc otvorení/zatvorení otestovaných skúšobňou
 • najdlhšia tradícia slovenskej výroby bezpečnostných dverí, viac ako 170 000 rodín je už zabezpečených dverami SHERLOCKKONŠTRUKCIA  DVERÍKONŠTRUKCIA  ZÁRUBNÍ

Bezpečnostné zárubne SHERLOCK

Bezpečnostné protipožiarne zárubne SHERLOCK sú vyrobené podľa STN 746501 v bezpečnostnej triede 2, 3 a 4 podľa normy STN P ENV 1627. Sú špeciálne vyvinuté a vyrobené k dverám SHERLOCK. Ich výhodou je, že sa nezapúšťajú do podlahy, po presnom nastavení sa ukotvia a zabetónujú. Po obvode zárubní sú otvory pre istiace body. Sú zosilenené a chránené privarenými krytmi. V 4. bezpečnostnej triede sú zabezpečené kaleným štítom proti sekaniu a vŕtaniu. Zárubne majú kovové prahové spojky a po celom obvode kotvy do betónu. Povrchová úprava základovou farbou s možnosťou RAL odtieňov. Modely zárubní SHERLOCK sú vyrábané pre každého zákazníka presne na mieru podľa šírky a nerovnosti steny. Možnosť atypických rozmerov. Rozdeľujú sa do modelových rád CU, CG a MZ. Sú k dispozícii s tesnením alebo bez tesnenia.

Modelové rady BASIC, PRAKTIK a PRAKTIK PLUS majú vyvinutú špeciálnu univerzálnu zárubňu, ktorú je možné použiť na všetky typy dverí týchto modelových radov. Vďaka univerzálnej bezpečnostnej zárubni si môže zákazník kedykoľvek vymeniť bezpečnostné dvere za vyšší model.

Bezpečnostné zárubne sú neoddeliteľnou súčasťou dverí a spolu s dverami sú skúšané v profesionálnej skúšobni a výsledkom je bezpečnostná trieda dverí.


 3D záves - pre dosiahnutie presnosti obsadenia dverí bez potreby mazania

 Výrobný štítok - obsahuje dôležité informácie ako napr. bezpečnostnú triedu zárubne, požiarnu odolnosť normy podľa ktorých je vyrobená a skúšaná

  Otvory pre uzamykacie body - s viacnásobným spevnením proti roztrhnutiu, roztiahnutiu a vypáčeniu zárubne, chránené oceľovým krytom

  Oceľový kryt - chrániaci otvory pre uzamykacie body, zvyšuje odolnosť zárubne proti prekonaniu

  Zasúvacie tesnenie - zárubňa so zasúvacím tesnením zvýši tesniace vlastnosti dverného uzáveru. V kombinácii s dverami s tesnením ešte viac znižuje prienik hluku a vzduchu

  Zámková časť - s nerezovým zapadacím plechom spevnením otvorov pre istiace body, proti roztrhnutiu, roztiahnutiu a vypáčeniu

  Nerezový zapadací plech - zárubne pre dvere K330/3, K330/2 vymeniteľný so spevnením otvorov, ochrana zárubne pred poškriabaním pri zatváraní dverí


PRAH:

 Kovový prah v dizajne dreva - kovový prah so špeciálnou prahovou spojkou a so zasúvacím silikónovým tesnením. Povrchová úprava - v dizajne dreva. Možnosti výberu v 9. dizajnoch.

 Nerezový prah - nerezový prah so špeciálnou prahovou spojkou a so zasúvacím silikónovým tesnením.

Povrchová úprava - brúsený nerez s ochrannou fóliou.

 Padací prah - padací prah slúži k utesneniu bezbariérových vstupov, spĺňa požiadavky na protihlukovú nepriezvučnosť a požiarnu odolnosť a dymotesnosť. Vnútorný mechanizmus umožňuje použitie u akéhokoľvek sklonu podlahy. Spustí sa, keď sa aktivačná skrutka oprie o zárubňu na strane závesov a strane zámku. Veľkosť drážky podľa požiadaviek. Dodáva sa spolu s prechodovou lištou.


PROFILY  ZÁRUBNÍ:

 Zárubňa MZ na úzke a široké ostenie: zárubne MZ sú vysoko variabilné, prispôsobujú sa šírke ostenia, široký límec prekrýva takmer všetky murárske zásahy, možnosť osadenia na ostenie hrúbky od 75 do 175 mm. Väčšínou nie je potrebné začistenie okolia zárubne stierkovaním či maľovaním.

     Zárubňa CU:             Zárubňa CG:

 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ VO FAREBNEJ ŠKÁLE RAL:

Okrem RAL 9006, RAL 9007 a perleťových farieb.


PARAMETRE  BEZPEČNOSTNÝCH  DVERÍ


BEZPEČŇOSTNÁ  TRIEDA:

Bezpečnostné dvere sa testujú v akreditovaných skúšobniach. Podľa spôsobu napadnutia a času potrebného na násilné prekonanie bezpečnostných dverí sa zaraďujú do bezpečnostných tried od 1 po 6. Bezpečnostná trieda je uvedená v platnom certifikáte podľa europskej normy ENV 1627. Dvere SHERLOCK sú v triedach 2, 3, 4:

 2. bezpečnostná trieda

 • základný stupeň ochrany
 • odolnosť voči mechanickému napadnutiu skrutkovačom, drevenými a plastovými klinmi, klieľťami, hasákom, kladivkom
 • základná odolnosť voči statickému a dynamickému zaťaženiu

 3. bezpečnostná trieda

 • vyšší - vysoký stupeň ochrany (SHERLOCK odporúča ako minimálny)
 • odolnosť voči mechanickému napadnutiu skrutkovačom, drevenými a plsastovými klinmi, kliešťami, hasákom, páčidlom, ručnou mechanickou vŕtačkou
 • vysoká odolnosť voči statickému a dynamickému zaťaženiu

 4. bezpečnostná trieda

 •  veľmi vysoký stupeň ochrany
 • odolnosť voči mechanickému napadnutiu skrutkovačom, drevenými a plastovými klinmi, kliešťami, hasákom, páčidlom, s nádstavcom dlhým 500 mm, kladivom, sekerou, strihacími kliešťami, dlátom, pílkou na železo, elektrickou vŕtačkou, nožnicami na plech, elektrickému ručnému náradiu
 • veľmi vysoká odolnosť voči statickému a dynamickému zaťaženiu


NEPRIEZVUČNOSŤ - PROTIHLUKOVÝ  UZÁVER

Vyjadruje úroveň hluku, ktorý nie je počuť cez dvere. Udáva sa v decibeloch.

 37 dB - hluk neprestúpi cez dvere pri úrovni 37 dB

 39 dB - hluk neprestúpi cez dvere pri úrovni 39 dB

 42 dB - hluk neprestúpi cez dvere pri úrovni 42 dB

 43 dB - hluk neprestúpi cez dvere pri úrovni 43 dB


POŽIARNA  ODOLNOSŤ

Vyjadruje minimálny čas, počas ktorého dvere odolávajú požiaru. Udáva sa v minútach. Protipožiarne bezpečnostné dvere zabraňujú prestupu horúcich plynov, vytvárajú tepelnú bariéru a ochraňujú osoby v blízkosti ohňa a tepla. Možnosť aj dverí dymotesných.

 30 min Dvere odolávajú ohňu a tepelnému žiareniu po dobu 30 minút

 45 min Dvere odolávajú ohňu a tepelnému žiareniu po dobu 45 minút

 60 min Dvere odolávajú ohňu a tepelnému žiareniu po dobu 60 minút


ÚROVEŇ  ŽIVOTNOSTI  SAMOUZATVÁRANIA

C5 - min. 200 tisíc otvorení/zatvorení otestovaná skúšobńou


STUPEŇ  UTAJENIA

Podľa spôsobilosti chrániť utajované skutočnosti sa bezpečnostné dvere zaraďujú podľa NBÚ do stupňov utajenia:

Prísne tajné "PT" - typ 4, určené na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia "Prísne tajné" (4body)

Tajné "T" - typ 3, určené na manipulácius utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia "Tajné" (3body)

Dôverné "D" - typ 2, určené na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia "Dôverné" (2body)


ISTIACE  BODY

Dvere sú vybavené niekoľkými aktívnymi a posívnymi istiacimi bodmi.

Istiace body slúžia na zaistenie dverí v bezpečnostnej zárubni. Ich počet je síce podstatný, avšak nie je rozhodujúci. Z hľadiska bezpečnosti je najdôležitejším parametrom bezpečnostá trieda.

 •  Pasívne istiace body - vysunuté a pevne uchytené k oceľovej konštrukcii dverí, slúžia proti vysadeniu zo závesov, páčeniu a vytláčaniu zo zárubne.
 • Aktívne istiace body - vysúvateľné, ovládané zámkom, navarené do konštrukcie dverí, slúžia proti vysadeniu zo závesov, páčeniu a vytláčaniu zo zárubne.


UZAMYKACÍ  MECHANIZMUS 


Bezpečnosť dverí Sherlock znásobuje špeciálne vyvinutý rozvorový, uzamykací mechanizmus, pozváraný do oceľovej konštrukcie dverí (nevyžaduje servis). Zámky sú celokovovej konštrukcie, deklarujú vysokú odolnosť voči napadnutiu a prekonaniu.

Dvere je možné zamykať buď mechanickým otočením kľúča, alebo pomocou elektronických zariadení.

Zamykanie kľúčom:

 •  mechanický pohyb kľúča je prenášaný na bezpečnostnú vložku, zámok a rozvorový mechanizmus dverí
 • možnosť zamykať jedným kľúčom viacero dverí - systém hlavného a generálneho kľúča

Elektronické riadenie vstupu:

 • po overení identifikačným prvkom (čipová karta, kód, či biometrický údaj) elektronický systém povolí otvorenie dverí
 • zatvorenie dverí je spravidla nastavené v riadiacej jednotke automaticky, alebo podľa želania zákazníka


URČENIE  DO  PROSTREDIA

Bezpečnostné dvere môžu byť buď do interiéru - do bytov a kancelárií vo vnútri budovy

alebo aj do exteriéru - do domov a iného vonkajšieho prostredia, s montážou do špeciálnej zárubne s termoizolačným obkladom a vodeodolnou povrchovou úpravou


DIZAJN  BEZPEČNOSTNÝCH  DVERÍ


Vzhľad dverí je možné prispôsobiť predstavám klienta alebo prostrediu, kde budú inštalované. V ponuke sú rôzne dizajny. Výhodou je tiež možnosť kombinovania z každej strany inou povrchovou úpravou. Presné zobrazenie štruktúry a farebný tón povrchovej úpravy zobrazuje reálny vzorkovník povrchových úprav, k dispozícii na predajni.


POVRCHOVÉ  ÚPRAVY:


Laminovaná úprava - v dizajne dreva, nenáročná údržba

 - možnosť nalepenia okrasného rámčeka vo farbe dverí

      - možnosť expresného dodania do 5-10 dní


Dyhovaná úprava - z prírodnej lakovanej dyhy


Povrchové úpravy z fólie pre dvere K260, BD2/2


Povrchová úprava vo farebnej škále RAL - možnosť nástreku farby priamo na oceľovú povrch alebo laminovanú dosku


Okrasné rámčeky - oživia vzhľad bezpečnostných dverí podľa vkusu zákazníka


Vzory okrasných drevených rámčekov:


Profily líšt okrasných rámčekov:

DOPLNKY  ZVYŠUJÚCE  BEZPEČNOSŤ  DVERÍ


Certifikované bezpečnostné kovania - s prekrytím v 3. a 4. bezpečnostnej triede, s madlom, gulou alebo kľučkou.

Chráni bezpečnostnú vložku proti odvŕtaniu a vylomeniu. Širokú ponuku nájdete u nás v predajni.

Porvrchová úprava bezpečnostných kovaní - chróm, nerez, titan - nerez

Bezpečnostné vložky s kľúčmi - v 3. a 4. bezpečnostnej triede odolnosti voči prekonaniu

Chránený profil kľúča SHERLOCK - zaručuje vysokú bezpečnosť pri výrobe kópií kľúčov. Duplikát vyrobí len SCHERLOCK a jej vybraní obchodní partneri po predložení ochrannej bezpečnostnej karty.

Bezpečnostná retiazka SHERLOCK - jednotlivé články sú zvárané, čo zabraňuje ich roztiahnutiu. V prevedení zlatá a nikel.

  Umožňuje čiastočné otvorenie dverí, pri ktorom nie je možný vstup osôb.      


Panoramatický priezorník - (kukátko),možnosť aj s menovkou,digitálny priezorník 

  - vytvára širokouhlý obraz prostredia na druhej strane dverí, zorný uhol pohľadu je úplný

                                                                                 t.j. 180stupňov.


Video - Sherlock test dverí   

Pásik hore

 
Odolajú dvere SHERLOCK policajnej zásahovej
jednotke? Pozrite si video.
 
 

Profesionáli z policajnej zásahovej jednotky testujú odolnosť bezpečnostných

dverí Sherlock.

NOVINKA:      

   

DO RODINNÝCH DOMOV S UNIKÁTNYMI VLASTNOSŤAMI - EXTERIER ECODOM

  
   
   
   
   
     


   

Najpredávanejšie bezpečnostné dvere SHERLOCK® - Praktik Plus - K330/3

   

             

   
 skúšané podľa normy EN 1627 s certifikátom tretej bezpečnostnej triedy  
                   dvere, kovanie a vložka v 2. a 3. bezpečnostnej triede    

   

 oceľové vnútorné výstuhy, oceľový rám, oceľová dvojplášťová konštrukcia

 celoobvodové tesnenie a protipožiarne tesnenie zdarma ako štandardná súčasť dverí

 protihluková ochrana garantovaná v certifikáte min. 37. decibelov

 protipožiarna ochrana garantovaná priamo v cerifikáte ako základný štandard min. 30 minút

 záruka 6 rokov na uzamykací mechanizmus, 2 roky na ostatné časti dverí

 expresné dodanie do 5 - 10 prac. dní na vybrané modely dverí

životnosť na celú generáciu otestovaná skúšobňou, úroveň životnosti samouzatvárania C5 - min. 200 tisíc otvorení, zatvorení

 možnosť atypických rozmerov na mieru

 možnosť prevedenia Elektronik komfort

 dvere je možné dodatočne skracova o 30 mm

 možnosť bezbariérového prevedenia

 možnosť vybavenia zárubne elektrovrátnikom, možnosť vybavenia blokovacím mechanizmom - umožní alebo zablokuje odomknutie dverí

 možné atypické prevedenie

 9 aktívnych, 4 pasívnych istiacich bodov a trojbodový zámok

 certifikát Národného bezpečnostného úradu  "Tajné"


STRUČŃÉ  ZHRNUTIE - Bezpečnostné dvere K330/3:

   
 

 


 

    

 
      
   
 
   


     

Bezpečnostné prvky:

  

 • oceľové, dvojplášťové, vystužené zváranými výstuhami
 • vo vnútri dverí vodorovné a priečne výstuhy
 • špeciálny trojbodový zadlabávací zámok SHERLOCK, ktorý je chránený kovovým krytom a štítom privarený k plášťu dverí proti odvŕtaniu 
 • naliehávka dverí je v priestore zámku a v mieste istiacich bodov spevnená kovovou výstuhou zvarenou s oboma plášťami dverí  
 • 9 aktívnych, 4 pasívne istiace body: zo zámovej  strany dverí sa vysúvajú aktívne istiace body, na závesovej strane dverí sú umiestnené 4 pasívne istiace body a 3 pevné závesy
 • zdvojené aktívne istiace body
 • polodrážka vo farbe dverí
 • samolepiace, vysokokvalitné tesnenie štandardne ako súčasť dverí odolné voči vplyvom vetra a počasia, nepraská ani sa  neodúva, zostáva elastické aj po mnohých rokoch
 • montáž do špeciálnej zárubne SHERLOCK®, priamo vyvinutej pre daný typ so zosilnením v miestach zámku a istiacich bodov.

Deklarované parametre:

 • požiarna odolnosť EI 30 D3 a EW 30 D3
 • bezpečnostná trieda 3
 • tepelno izolácia a tesnenie v cene 
 • protipožiarna páska ako súčasť dverného krídla
 • protihlukový uzáver RW = 37dB
 • koeficient prestupu tepla U= 2,6 na požiadanie 2
 • skúšané podľa normy EN 1627 s príslušným certifikátom bezpečnostnej triedy
 • certifikát zhody stavebného výrobku SK02-ZS-V-0066 podľa zákona č.90/1998

                a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z.

Iné

 • možnosť povrchovej úpravy: laminovaná, dyhovaná, v škále RAL
 • expresné dodanie do 5 - 10 dní vo vybraných povrchoch
 • možnosť nalepiť okrasný rámik
 • možné dodatočné skrátenie cca o 3 cm
 • konštrukčná úprava na rozetové kovanie
 • vyrábané v prevedení s otváraním DNU a VON z chráneného priestoru s rovnakou konštrukciou
 • záruka: 6 rokov na uzamykací mechanizmus, 2 roky na ostatné časti dverí a použité doplnkyNa základe vašich individuálnych požiadaviek Vám vieme naše bezpečnostné

   protipožiarne dvere SHERLOCK ® vyhotoviť aj v atypickom prevedení.


V rámci atypického prevedenia si môžete zvoliť napr.:

 • max. výšku/šírku dverí 2200/1090 mm pri exponovaní zo s trany závesov
 • max. šírku/výšku dverí 1100/2180 mm pri exponovaní zo s trany závesov
 • max. výšku/šírku dverí 2200/860 mm pri exponovaní zo s trany bez závesov
 • max. šírku/výšku dverí 920/2055 mm pri exponovaní zo s trany bez závesov
 • možnosť dovybavenia dverí elektronickým zabezpečovacím systémom ako napr. magnetický kontakt, detektor uzamykania, elektrický vrátnik a pod.
 • prevedenie dverí s bezpečnostným alebo izolačným dvojsklom*
 • nepriestrelné prevedenie
 • dvere dovybavené napr. zásuvkou, pultíkom, s poštovým prepadom alebo kombináciou skla a pultíku a pod.

*bez certifikátu.

     
     

Proces výroby dverí SHERLOCK® je preverený a certifikovaný systém,

ktorý spĺňa požiadavky normy ISO 9001:2000.

 
normy ISO 9001:2000
   

Podľa čoho vyberať a porovnávať odolnosť bezpečnostných dverí?

Cestovanie či víkendové pobyty na chate či u príbuzných sú pre nás oddychom,

ale sú aj živnou pôdou pre podomových zlodejov. Podľa informácií z Policajného

zboru SR stále rastie percento vlámaní do bytov a rodinných domov oproti

poklesu vlámaní do iných, napríklad firemných objektov. Najčastejšie sa vlámu

do bytu cez dvere.
Bežné dvere zlodeja nezastavia. Ich konštrukcia nie je odolná ani voči

jednoduchým spôsobom prekonania. Pod povrchom dverí je najčastejšie obyčajný

papierový kartón. Tento materiál je zlodejom ľahko prekonateľný jediným

kopancom. Najúčinnejšou ochranou vášho bytu pred vlámaním sú certifikované

bezpečnostné protipožiarne dvere.

Pozor! - označenie bezpečnostne ešte nemusí znamenať, že dvere sú v

skutočnosti odolné proti vlámaniu. Táto ich vlastnosť musí najskôr prejsť

skúškami a testovaním v akreditovaných skúšobniach.


Aké musia byť bezpečnostné dvere, ktoré sú naozaj odolné voči vlámaniu?

Počet uzamykacích bodov nemusí byť rozhodujúci údaj, dokonca niektoré zle

umiestnené body môžu znižovať bezpečnosť a funkčnosť dverí, napríklad z

dôvodu zanesenia otvoru v podlahe drobnými nečistotami. Dôležitá je celková

konštrukcia dverí ale aj ich vnútorná stavba ide o zvárané vnútorné oceľové výstuhy,

izolačnú výplň, vnútri je špeciálny bezpečnostný zámok, naviac chránený krytom a

štítom, zabezpečujúcim vysokú odolnosť voči prekonaniu. Dôležitú ochranu

tvorí zváraný vnútorný rozvorový mechanizmus, všetko je ale skryté v konštrukcii

bezpečnostných protipožiarnych dverí.


Ak je všetko skryté vo vnútri bezpečnostných dverí, ako obyčajný človek

môže zistiť, či bezpečnostné dvere sú naozaj odolné proti vlámaniu?

Jednoducho, žiadajte si predložiť certifikát odolnosti proti vlámaniu podľa

platnej európskej normy EN 1627. Pri bezpečnostných dverách, ktoré boli

skúšané podľa tejto normy si môžete byť istí, že dvere boli skúšané

profesionálnymi skúšobnými komisármi, ktorí vopred poznali ich skladbu a

možné slabé miesta najčastejšie napádané vlamačmi.


Podľa čoho vyberať a porovnávať odolnosť bezpečnostných dverí?

Najdôležitejší údaj na tomto certifikáte je bezpečnostná trieda dverí. Čím

vyššia trieda, tým sú dvere odolnejšie proti vlámaniu. Odborníci odporúčajú

minimálne tretiu bezpečnostnú triedu. Na ich prekonanie treba zložitejšie náradie,

dlhší čas a vyššiu skúsenosť.
Ako zistíme, či sú bezpečnostné dvere ( ich materiálové zloženie, konštrukcia)

vôbec vhodné na používanie ako dvere?

Požiadajte predajcu o predloženie certifikátu zhody alebo vyhlásenie výrobcu

o preukázaní zhody. Povinnosť mať takýto certifikát alebo vyhlásenie o

zhode ukladá každému výrobcovi alebo dovozcovi zákon č. 90/1998 Z.z. o

stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Len ak vám predajca

predloží platný certifikát s vyššie overenými vlastnosťami, môžete si byť

istí, že výrobok nie je nebezpečný pre spotrebiteľa z hľadiska materiálového

zloženia ani prevádzky, že výrobok je skutočne vhodný na osadenie v stavbe,

spĺňa zákonom predpísané vlastnosti a jeho používaním by nemalo vzniknúť

žiadne ohrozenie vášho zdravia ani majetku.


Prečo by mali byť bezpečnostné dvere do bytu aj protipožiarne?

V bytových domoch najčastejšie vznikajú požiare v kuchyni, na chodbách,

alebo tiež v pivnici, vo výťahu, na schodisku a často pri nich dochádza k

smrteľným poraneniam. Práve preto by mali mať vstupné bezpečnostné dvere

do bytu aj protipožiarny charakter. Môžu ochrániť životy a majetok pred ohňom

a dymom z jednej alebo druhej strany. Pri kúpe si treba vyžiadať certifikát

preukázania zhody stavebného výrobku. Požiarna odolnosť dverí musí byť

uvedená aj na výrobnom štítku dverí, ktorý musí byť pevne uchytený na výrobku.


Na čo by sme si pri montáži bezpečnostných dverí mali dávať pozor?

Výberom bezpečnostných dverí zverujete vybranej firme do rúk svoju bezpečnosť,

aj bezpečnosť svojej rodiny. Veď nakoniec, bude vám odovzdávať kľúče od

 našich nových bezpečnostných dverí. Dobrý pozor si preto treba dávať na výber

firmy, ktorá vám bude bezpečnostné dvere dodávať a montovať. Všetky firmy,

ktoré predávajú a montujú dvere s mechanickým zámkom s viac ako trojbodovým

uzamykacím mechanizmom musia mať zo zákona Licenciu na prevádzkovanie

technickej služby, ktorú vydáva príslušné Krajské riaditeľstvo Policajného zboru.

Licencia okrem iného garantuje občanovi, že zamestnanci firmy sú bezúhonní a

spoľahliví. Licenciu treba žiadať vopred, v tejto veci sa obracajte na spoľahlivú a

overenú firmu.


Čo ak stratíme kľúče od bezpečnostných dverí alebo ak sa vymkneme?

Pri výbere tých správnych bezpečnostných dverí si nezabudnite už pri kúpe dverí overiť,

akým spôsobom a v akom rozsahu poskytuje firma k predaným dverám popredajné služby,

zvážte, či je to spoľahlivá firma s tradíciou a je predpoklad, že bude na trhu aj v budúcnosti,

keď budete jej služby potrebovať. Strata kľúčov alebo zabuchnutie dverí sa stáva pomerne často.

Treba si overiť, či má firma SERVIS a pomôže v núdzi zákazníkovi v situácii keď sa vymkne,

zabuchnú sa mu bezpečnostné dvere, alebo stratí bezpečnostné kľúče. Viac dobrých rád o

zabezpečení domova proti vlámaniu nájdete na www.sherlock.sk

     
Pre podrobnosti pokračujte na stránkach  www.sherlock.sk
alebo navštívte našu predajňu.