www.incon.sk

 

  • Výroba plastových okien

 

Výroba okien INCON sa realizuje v nadštandardných podmienkach s použitím najmodernejšej technológie. Nové výrobné haly a sklady majú plochu viac ako 8 000 m2. Technológia výroby patrí svojimi parametrami k absolútnej špičke a umožňuje dosahovať vysokú kvalitu každého okna – automatické nárezové a obrábacie centrá, automatické skrutkovanie oceľových výstuží, štvorhlavový a šesťhlavový zvárací automat, začisťovacie CNC automaty, poloautomatické centrá na montáž kovania, vertikálne linky s pneumatickými lismi na zasklievanie. Stroje ovládané počítačom sú on-line napojené na konštrukčný program na oddelení technickej prípravy výroby. Trvale zabezpečiť vysokú kvalitu okien vyrábaných z moderných oblých profilov je možné len s použitím technológie riadenej počítačmi. Kapacita výroby je 300 okien za jednu pracovnú zmenu, t.j. cca 150.000 okenných jednotiek za rok pri dvojzmennej prevádzke. Evidencia vo výrobe a kontrola kvality je zabezpečovaná čiarovými kódmi. Každé okno INCON je označené ochrannou známkou a výrobným číslom s čiarovým kódom.

 

  •  Výroba hliníkových konštrukcií

 

Moderná technológia, kvalitný materiál, tradícia a skúsenosti s výrobou výplní stavebných otvorov od roku 1992 spoločne poskytujú záruku nadštandardnej kvality výrobkov a služieb značky INCON Aluminium. Vyrábajú sa z hliníkových profilov od renomovaných európskych výrobcov. Pri výrobe sú používané moderné stroje ako napríklad digitálna vyrezávacia píla Prisma 600, počítačom riadená dvojkotúčová píla a CNC obrábacie centrum. Výrobky INCON Aluminium sú pravidelne testované, či vyhovujú požiadavkám európskych štandardov na nepriezvučnosť, tepelno-technické vlastnosti, odolnosť voči vetru a vode.

 Každá súčasť dodávateľského reťazca je pravidelne podrobovaná prísnym kontrolám kvality. Touto cestou sme schopní zaistiť, že naše výrobky spĺňajú všetky národné normy a technické požiadavky.